arrow left1/5arrow right

070 ה"היא-סטוריה" של העיר הלבנה - סיור ברוסית

נקודת מפגש: נחלת בנימין 1.

מה עשו נשים "ללא מעדר" בפלשתינה? איך ראו את ייעודן תושבות העיר העברית הראשונה? ומה היה תפקידן הכלכלי והחברתי של הנשים בפרויקט הלאומי של הקמת המדינה היהודית? הסיור בשפה הרוסית עם מורת הדרך וחוקרת המגדר אינה גורשטיין, יסקור את כל אלה לצד נושאים אקטואליים עבור נשות תל אביב אז והיום, בהם מאבקים חברתיים, פיקוח על הילודה ועיצובם של גבולות החירות במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי. בסיור יוסבר כיצד באים כל אלה לידי ביטוי באדריכלות, באמנות הרחוב ובמרחב העירוני.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו