arrow left1/3arrow right

119 הגל שלי

רחוב נחום גולדמן 6א'.

שימור, שיקום ושיפוץ המבנה: שלום אדריכלות ושימור מבנים, 2022.

הזדמנות להכיר את הבית החדש של עמותת הגל שלי שהוקם במבנה היסטורי בן 150 שנה על קו החוף, סמוך לכיכר השעון, ומשמש כמרכז גלישה חינוכי המקדם נוער בסיכון ונפגעי טראומה מכלל הקהילות בעיר. במסגרת הפרויקט שנבנה על ידי קרן תל אביב, שומר מבנה הכורכר הייחודי על אף שאינו כלול ברשימת השימור העירונית. 

בסיורים עם יעל לוי, מנהלת מחוז מרכז, יסופר על העמותה ופועלה. 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
אין צורך ברישום

3 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
חמישי, 23.5, 14:00.
שישי, 24.5, 10:00 ו-11:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו