arrow left1/6arrow right

015 הביארה ברחוב הרצל

רחוב הרצל 138.

יזמי הפרויקט: קבוצת יובלים, לני גרופ, CITY BOY; ניהול הפרויקט: קבוצת יובלים; אדריכל ראשי: אילן פיבקו אדריכלים; אדריכל שימור: נאור מימר אדריכלות ושימור בע"מ; קבלן ראשי מבני מגורים: חברת עץ השקד יזמות וביצוע נדל"ן; קבלן: אבנר גלעד שימור ושחזור מבנים בע"מ.

סיור עם האדריכל נאור מימר, האחראי על שימורו ועל שחזורו של מבנה בית הבאר (ביארה) שהוקם בשלהי המאה ה־17 כחלק ממתחם של בתי באר אשר כלל מבנים חקלאיים, בריכות אגירה, אנטיליה ומחסנים.

בית הבאר נבנה על תוואי דרך היסטורית ראשית שלימים הוסבה למקטע הדרומי של רחוב הרצל וחיברה את אזור אחוזת בית המתפתח אל הפרדסים והשכונות החקלאיות – הסכנאות (שכונות הפועלים המצריים הקטנות) של מזרח יפו.

בראשית המאה ה־20 הוסבו רבים מבתי הבאר לבתי קיט ששימשו את בעלי הקרקעות, ובהמשך, בעקבות שינוים כלכליים ומדיניים, הפכו לבתי הקבע שלהם. בית הבאר בהרצל שהוסב גם הוא באותם ימים לבית פאר כלל שלושה מפלסים: קומת קרקע משלב הבנייה הראשון ובה הבאר וכן בריכות אגירה וּויסות מאבני כורכר, ומעליה שני מפלסי מגורים מפוארים המתהדרים בציור קיר מרהיבים, מרצפות צבעוניות, פתחים גבוהים ומחיצת עץ בעלת חמש קשתות. לאחר 1948 הוסבו חלליו לשימושים תעשייתיים.

בחורף 2019 קרס האגף הצפוןמזרחי של המבנה ונהרס כליל.

בסיור יוצגו חללי המבנה ויתוארו שלבי בנייתו והתפתחות שיטות הבנייה אשר משולבות בו ויוצגו פרטי הבנייה המקוריים שנותרו על כנם.

ההשתתפות בסיור מותנית בחבישת קסדה (שתסופק באתר), כניסה בנעליים סגורות וחתימה על טופס ויתור תביעה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע בלתי נגישאירוע בלתי נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו