arrow left1/3arrow right

157 הבאוהאוס ויריד המזרח

נקודת מפגש: רחוב דיזנגוף פינת התערוכה.

סיור בהדרכת פול רקובר שיעסוק בתולדות שפך הירקון מאז שנות ה־30 של המאה ה־20 עד ימינו ובהשפעת בית הספר באוהאוס על אדריכלות היריד. בסיור יוצגו האירועים המשמעותיים ביותר שהתקיימו בסביבה ושהיו תחילתם של התרבות, המסחר, הכלכלה והספורט המקומיים. הסיור יתייחס גם לחידושם של הנמל ושל יריד המזרח.

משך הסיור כשעה וחצי.

 

 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
מרכז העיר הלבנהמרכז העיר הלבנה
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו