arrow left1/6arrow right

005 גשר אינשטיין

נקודת מפגש: צידו הצפוני של הגשר שברחוב איינשטיין 7, רמת אביב.

אדריכלות: יואב מסר אדריכלים; שלד: שובל יהודאי מהנדסים. 2024.

סיור עם אדריכל יואב מסר בגשר המרחף מעל רחוב אינשטיין בחלקו המערבי. זהו גשר פלדה שאורכו 110 מטרים ורוחבו 10 מטרים. הוא נבנה לפי העקרונות המתמטיים של תורתו של אלברט אינשטיין, בהסטה מרחבית ולינארית, חלקו פונה לים וחלקו לעיר. בסיור יוצגו היבטים אדריכליים והנדסיים בתכנון הגשר.

אין צורך ברישום

סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
שישי, 24.5, 9:30. 
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו