arrow left1/5arrow right

046 בתי קברות כמרחב שמור: מקרה בית הקברות היהודי העתיק ביפו

נקודת מפגש: בכניסה לבית הקברות, רחוב יהודה מרגוזה 54, יפו.

הזדמנות לגלות את בית הקברות היהודי הראשון באזור תל אביב-יפו בעת החדשה, שנוסד בשנת 1840 בראש גבעת כורכר המשתפלת לכיוון החוף. הסיור עם אדריכלית חן אלקלעי – שחקרה את בתי הקברות בתל אביב-יפו כמרחבים שבהם נשמרו הצמחייה והתרבות המקומיים – יתמקד בעצים ובצמחים שנשמרו בו, בעיקר עצי אשל ותות שחור עתיקים, ובחולמים וחלוצים, אלמונים וידועים הקבורים בו וכן במאפיינים התרבותיים של מצבותיהם. המחקר נערך במסגרת עבודת תזה בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
קיימותקיימות
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו