arrow left1/7arrow right

131 בתי הבאר בפרדסי יפו

נקודת מפגש: פארק החורשות, בפינת הרחובות דרך בן צבי ופנחס לבון, ליד פסל "ביכורים". 

סיור בין שרידי בתי הבאר של פרדסי יפו, כיום פארק החורשות וחורשת ההסתדרות, עם אדריכלית רינת שטינלאוף־מילוא ממחלקת השימור בעיריית תל־אביב-יפו ואדריכלית טל איל, האחראית על שימורו של בית הבאר ברחוב לבון. בסיור יסופר על בתי הבאר ושל פרדסי יפו, ותוצג התוכנית לשיקום המבנים וסביבתם המקודמת בשנים האחרונות על ידי עירית תל־אביב-יפו באמצעות חברת עזרה ובצרון, והפיכתם למרכזי תרבות. הסיור יסתיים בבית הבאר ברחוב לבון 16 שעבר שיקום ושימור בשנה האחרונה והפך למרכז סביבה וקיימות.

משך הסיור כשעתיים.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אין צורך ברישום

סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
שישי, 24.5, 9:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו