arrow left1/7arrow right

122 בריכות דגי הזהב הסודיות

נקודת מפגש: רחוב ריינס 4.

סיור עם אדריכל דקל גודוביץ ממשרד גודוביץ אדריכלים בעקבות מחקר מקיף שערך עבור מחלקת השימור של עיריית תל־אביב-יפו על מזרקות ובריכות דגי זהב שנבנו בעיקר בבתי באוהאוס בשנות ה־30. בריכות אלו הן אלמנט בנוי ייחודי בקנה מידה עולמי שנבנה כמעט רק בתל אביב, ונבנו מהן בשעתו קרוב ל־100, מתוכן שרדו כ־70, רובן מלאות כיום בעפר ובפסולת או הפכו לאדניות ולמקומות חניה וממשיכות להיהרס.

כדי לעודד מודעות לקיומן, ליופיין ולצורך בשימורן וכדי לשקם את הבריכות שנותרו, כותב אדריכל דקל גודוביץ ספר על בריכות אלה ומחפש שותפים להוצאתו לאור. הסיור והספר ינסו לגרום לקהל גדול להישבות בקסם קולות פכפוך המים ואוושת הדגים בצל הקריר של בתי הבאוהאוס בעיר הלבנה.

משך הסיור כשעה וחצי.

 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו