arrow left1/4arrow right

134 בית ספר תל נורדאו

רחוב מנדלי מוכר ספרים 19.

אדריכלים: מילבאואר אדריכלים. צוות התכנון של התב"ע והאגף החדש: אורית מילבאואר, נמרוד אולינקי, 2021.

אדריכלית אורית מילבאואר ומנהלת בית הספר בת קול כהן, תצגנה את האגף החדש של בית ספר תל נורדאו אשר לצורך בנייתו הוכנה תב"ע המאפשרת הוספת מבנים במתחם בית הספר הוותיק ביותר בעיר (שני לגימנסיה הרצליה שנהרסה).

האגף החדש ממוקם בקו אפס לרחוב ובחזיתו הפונה לרחוב פרישמן צפוי להיפתח בקרוב בית קפה, במקום חזית אטומה הנדרשת בדרך כלל לבתי ספר על גבול הרחוב. הוא כולל שתי קומות של כיתות לימוד, חדר רדיו, חדר מייקרים, חדר מוזיקה, וכן מרחבי למידה ומעליהם אולם ספורט.

בסיור יוצגו המבנים ההיסטוריים של בית הספר שנבנו ב־1926, האופן שבו מאורגן האגף החדש לצידם, וכן התפיסה הפדגוגית של בית הספר – הפועל ברוח התרבות הישראלית – והאופן שבו אדריכלות המבנה משרתת אותה.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו