arrow left1/10arrow right

180 בית ספר גיל

רחוב שלום אש 30, הדר יוסף.

אדריכלים: אדום אדריכלים; אדריכלי נוף: אב אדריכלות נוף, 2021.

הזדמנות להתוודע למבנה החדש ופורץ הדרך – בית ספר גיל למתבגרים על הספקטרום האוטיסטי – שתוכנן בשיתוף משרד החינוך, מינהל החינוך של עיריית תל אביב-יפו וצוות בית הספר כחלק מיישום חוק החינוך המיוחד והחלתו עד גיל 21 ובמטרה לספק מענה והתייחסות לצרכים המיוחדים של מתבגרים אוטיסטים במעבר מבית הספר לחיי הבגרות.

בסיורים עם אדריכל עמיחי שגיא מאדום אדריכלים ועם נורית אבני שפירא, מנהלת בית הספר, יוצג בית הספר המהווה בית לקהילת תלמידים מתבגרים על הרצף האוטיסטי ותוצג הפרוגרמה הייחודית שלו, הכוללת בין היתר סביבות טיפול ומתחמי פעילות חוץ בקומות הגבוהות (ששולבו בחזיתות כאלמנט עיצובי), אולם ספורט והנגשה של המבנה למתבגרים.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו