arrow left1/5arrow right

151 בית ידידות מיין

רחוב אוארבך 10, המושבה האמריקאית־גרמנית, יפו.

אדריכל מקורי: מרק וונטוורת', 1866.

אחד מבתי העץ המקוריים של המושבה האמריקאית שהובאו לארץ בשלמותם בשנת 1866 על ידי נוצרים אוהבי ציון. ב־2002 שוּמר הבית על ידי בני הזוג ד"ר ריד וג'ין הולמס, וכיום יש בו מרכז מורשת ובו צילומים ופריטים היסטוריים.

במרתף הבית המקורי נפתח לאחרונה 'חדר הפלאות' שהוא גלריה לאמנות וחדר התצוגה של האמן והפסל אורן כהן ניניו. במהלך שעות הביקור בימי בתים מבפנים, תתקיימנה בחדר הקרנות של סרטון באורך 12 דקות, הפורס את סיפורם של המושבה בכלל ושל הבית בפרט.

הגלריה תהיה פתוחה לביקורים גם בין השעות 14:00־16:00 ומדי יום ב־14:30 יתקיים מפגש עם האמן.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע בלתי נגישאירוע בלתי נגיש
אין צורך ברישום

בית פתוח. אין צורך ברישום מוקדם. 

אין צורך ברישום
חמישי 23.5, 11:00־14:00 (ביקורים בבית), 14:00־16:00 (גלריית 'חדר הפלאות').
שישי, 24.5, 11:00־14:00 (ביקורים בבית), 14:00־16:00 (גלריית 'חדר הפלאות').
שבת, 25.5, 11:00־14:00 (ביקורים בבית), 14:00־16:00 (גלריית 'חדר הפלאות').
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו