arrow left1/9arrow right

026 בית הספר משה שרת

רחוב בית אל 45, נווה שרת.

אדום אדריכלים 2023.

סיור בהובלת האדריכל עמיחי שגיא ומנהלת בית הספר משה שרת שרון גונן זיידל, שיציג את פרויקט שיפוץ העומק שנערך בבית הספר היסודי משה שרת לצורך התאמתו למאה ה־21. השיפוץ כלל החלפת תשתיות ישנות והתאמתו של המבנה לתנאי התקן כיום, וכן שימור בצד חידוש של פנים בית הספר ושל חזיתות המבנה, וחלוקה מחדש של החללים לפי צורכי בית הספר העכשוויים. בבית הספר כיתות שילוב של תלמידים על הרצף, וליקויי שמיעה.

אירוע נגישאירוע נגיש
אין צורך ברישום

סיור ל־40 הבאים הראשונים. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
חמישי, 23.5, 17:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו