arrow left1/4arrow right

095 בית הכנסת הגדול

רחוב אלנבי 110.

אדריכל: יהודה מגידוביץ', 1930.

מפגש עם אדריכל אורי פדן שיציג את התוכנית המוצעת לשימור ולשחזור בית הכנסת הגדול – מבנה אקלקטי שהוסווה בתוך חזיתות מודרניסטיות. בית הכנסת ייחודי בפארו, בעל חלל פנימי מרהיב שבראשו כיפה.

בסיור יוצגו מסמכים מתיק התיעוד של הבניין ויסופרו תולדות המבנה, שבהקמתו שזורים שמותיהם של האדריכלים הבולטים של תחילת המאה ה־20 בארץ ושבנייתו עם המתחם שלצדו נעשתה במקטעים, כל מקטע תוכנן על ידי אדריכל אחר ועל בסיס תפיסה תכנונית אחרת.

הכניסה לבית הכנסת בלבוש הולם.

 סיור בהדרכת אדריכל אורי פדן יתקיים ב־14:30. משך הסיור כשעה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו