arrow left1/5arrow right

047 בית בן גוריון

שדרות בן גוריון 17.

אדריכל: מהנדס דוד טוביה, 1930־1931.

בית בן גוריון היה ביתם הפרטי של פולה ודוד בן גוריון, שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. הבית שימש כמעונם הפרטי מתחילת שנות ה־30 ועד להתיישבותם בשדה בוקר. בצוואתו ציווה בן גוריון את ביתו בתל אביב למדינת ישראל "למען יהפוך למוסד לקריאה, לעיון ולמחקר". מאז נפתח הבית לציבור ב־1974, מוצגים בו פריטים מקוריים המציינים אבני דרך בתקופה שקדמה להקמת המדינה ובשנים שלאחריה ומאירים פרקים בחזונו של דוד בן גוריון ובמורשתו.

כיום משמש הבית כמוזיאון היסטורי, כמרכז חינוכי ותרבותי וכזירת לימוד ייחודית לנושאים העולים מתוך ספרייתו של בן גוריון.

הבית פתוח לסיור חופשי. סיורים מודרכים ל־50 הראשונים יֵצאו בכל שעה עגולה.

 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
אין צורך ברישום

בית פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
חמישי, 23.5, 9:00־16:00.
שישי, 24.5, 9:00־13:00 (סיור אחרון ב־12:00).
שבת, 25.5, 10:00־14:00 (סיור אחרון ב־14:00).
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו