arrow left1/7arrow right

049 בית אימברגר

רחוב אליהו קשאק עמיקם 1 א', המושבה האמריקאית.

אדריכלי שימור ועיצוב הפנים: מוריאן מינוחין ושירז סלומון, 2023.

סיורים מודרכים עם אדריכלית הפרויקט, שירז סלומון, במבנה הטמפלרי המקורי היחיד שנותר על כנו במתחם הווילאג' החדש שבמושבה האמריקאית. הבית נבנה ב־1871 על ידי פרידריך אימברגר עבור משפחתו שהגיעה לארץ ישראל מגרמניה. לאחר שנים אחדות עברה המשפחה למושבה הטמפלרית בירושלים והבית הורחב והפך למבנה ציבור של הקהילה הטמפלרית.

בסיורים תתייחס סלומון לגישות שונות לשימור ותספר על עבודות השיפוץ והשחזור שנעשו במבנה בן 150 השנים ועל האתגרים שבהתאמתו למערכות של בית מגורים עכשווי.

 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע בלתי נגישאירוע בלתי נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו