arrow left1/3arrow right

133 בין שימור להתחדשות עירונית

הוועדה לתכנון ולבנייה תל אביב, דרך בגין 125, קומה 13, קריית הממשלה.

תהליכי התחדשות עירונית מואצים מייצרים שינוי משמעותי במרקם האורבני. הרצאתה של אדריכלית שירי לנצנר, יועצת אדריכלות במנהל התכנון של מחוז תל אביב, תעסוק במתח שבין ההתחדשות החיונית ובין השימור ובעקרונות לזיהוי איכויות של מקום, מרקמים רגישים, שפת רחוב ואופי של מרחבים. בהרצאה יוצגו דוגמאות שונות של ערים במחוז תל אביב (גבעתיים, רמת גן, חולון, הרצליה ותל־אביב-יפו) המקדמות תוכניות התחדשות עירונית ואת העמדות שבהן נקטו בהיבטים של שמירת רוח המקום לצד התחדשות עירונית.

ההרצאה במסגרת רצף הרצאות בנות 30 דקות, עם מתכנן מחוז תל אביב וצוות לשכת התכנון, שבהן יציגו את האתגרים, הצרכים וההזדמנויות של המחוז, וכן מיזם חדש של מנהל התכנון לעדכון פורמט ההודעות לתכנון ובנייה. במסגרת האירוע תוצג תערוכה הכוללת פרויקטים נבחרים של סטודנטים לאדריכלות המציגים חשיבה חדשנית ביקורתית או אלטרנטיבית לתכנון אורבני.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו