arrow left1/3arrow right

105 בארות התקווה

נקודת מפגש: דרך ההגנה 76, שכונת התקווה.

עבודות הבנייה של הרכבת הקלה שמבצעת נת"ע בדרום העיר הופסקו כשהתגלו שרידי בית באר מן המאה ה־19 סמוך לשוק התקווה. בזכות תגלית זו נחשף סיפור היוסדה של שכונת התקווה. בסיור לאורך 130 מטרים, תספר אדריכלית מנור בר־טוב, מנהלת תחום שימור עזרה ובצרון, על רכישת הקרקעות בשכונה ומכירתן, על סירובן של עיריות תל אביב ויפו לכלול את השכונה בשטחן, על בעיות המים והשליטה בהם, על הבעיות הביטחוניות והחברתיות, על היעדר התשתיות ועל דרכי ההישרדות של תושבי השכונה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו