arrow left1/3arrow right

167 אתיקה מרחבית: בית כנסת צימבליסטה

נקודת מפגש: בכניסה למרכז למורשת היהדות ע״ש צימבליסטה באוניברסיטת תל אביב.

אדריכל: מריו בוטה, 1997.

סיור עם אדריכלית חגית לשם, מרצה וחוקרת בתחום האתיקה באדריכלות שמחקרה עוסק בתכנון בתי כנסת בקמפוסים אוניברסיטאיים בישראל. בסיור תציג לשם את המונח "אתיקה מרחבית" שהיא עצמה טבעה, ואשר מתייחס לתהליך התכנון ולתוצר הארכיטקטוני באוריינטציה אתית ותוך בחינת היבטים של מקום וזמן, מיקומו של המבנה ותצורתו ביחס לקמפוס. כן יועלו בסיור שאלות אתיות המתייחסות לבית הכנסת וקשורות לתולדות האדריכלות בישראל וליחסה לסוגיות של צביון וזהות.

הסיורים במסגרת יום פתוח בקמפוס האוניברסיטה.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו