arrow left1/5arrow right

073 אשכול גנים העבודה

רחוב העבודה 25.

אדריכל: דב הרשקוביץ, 1926; אדריכלי השימור והשיפוץ: גריל אופנהיים אדריכלים, 2021.

אדריכל אדר אופנהיים יציג את השיפוץ והשימור שהוביל למבנה האקלקטי המשמש מאז שנות ה־90 כאשכול גנים לילדי מרכז העיר ושנבנה לפני כמאה שנה כבית ספר עממי לבנות דתיות – תלפיות. בסיור יציג את מאפייניו האדריכליים של המבנה, את השימור שכלל שחזור של כל פרטי החזיתות המקוריים ושל הגג וכן את שיפוצו של המבנה, חידושו והתאמתו לצורכי גן ילדים מודרני ולתקנים עכשוויים. בסיור יוצג גם מבנה הגנים הנוסף שבקומפלקס, שעבר התחדשות ומדגים תפיסות חינוכיות חדשניות.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו