arrow left1/1arrow right

162 ארכיאולוגיה לאורך הירקון

נקודת המפגש: בכניסה לגן אברמוביץ מכיוון רחוב הרצוג, שכונת בבלי.

לאורך הירקון יש שרידים לפעילות אנושית מקדמת דנא. הסיור בהדרכת צוות רשות העתיקות ינוע לאורך הירקון ויעסוק בתופעת התלים בארץ ישראל ובסוגיות של פיתוח מול שימור. הסיור יתחיל בביקור בתל חשאש ובמתקנים החקלאיים שנחשפו בו בחפירות בשנות ה־90, וימשיך לתל כודאדי שבו נמצאו שרידים של מצודות מתקופת הברזל.

 

 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו