77 אלמנט 2: להגן על רוח המקום. הצעות לשימור תרבותי

אם בבסיסו של כל תהליך שימור אמור לעמוד ניסיון ללכוד את "רוח המקום" ולהגן עליה, מהם הרכיבים שמהם עשויה רוחה של עיר? איך לוכדים אותם ומגִנים עליהם? המרתון יציע קריטריונים חדשים לשימור מבנים ומרחבים שאינם אדריכליים בלבד, אלא נובעים גם מערכי השימוש במבנים ומתוכנם התרבותי. כל דובר יצביע בתורו על תופעה תרבותית בעלת ביטוי אדריכלי במרחב העירוני ויציע למצוא דרך לשומרה. משתתפים: אברי אולשוונג, אביטל ברק, רחל גוטסמן, גיא דוביוס, עירן דורפמן, הילה כהן-שניידרמן, נירית נלסון, משה סקאל, ציפה קמפינסקי ואורי שטרק.
מרתון פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע בלתי נגישאירוע בלתי נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו