arrow left1/6arrow right

080 אופטימיזם, סיור ושיח גלריה

בית ליבלינג, רחוב אידלסון 29.

סיור עם האוצרת מריה דרמייטה ועם מנהלת בית ליבלינג, שירה לוי בנימיני, בתערוכה אופטימיזם העוסקת במודרניזם שפרח בקובנה בשנים 1918־1940, שבהן שימשה כבירה הזמנית של הרפובליקה העצמאית של ליטא – במהלכן נבנו בה יותר מ־10 אלפים בניינים והיא הפכה למודרנית וייצוגית.

התערוכה מציגה את המורשת המודרניסטית של קובנה ואת תהליכי השימור והפרשנות שהיא עוברת (אשר תרמו בין היתר להפיכתה לבירת התרבות הנוכחית של אירופה), ומדגימה כיצד ארכיטקטורה של אופטימיות משפיעה על זהות עירונית ועל נרטיב תרבותי.

בתום הסיור יתקיים שיח גלריה בנוכחות האמנים פטריס ז'ידלביצ'יוס, מרטינאס טימינסקאס, אלכסנדר קריטו, מלגורזאטה מריה אולצ'ובסקה, רוקאס מיקסינאס ושי זילברמן. הפעילות תתקיים בשפה האנגלית.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו